Prejsť na obsah Preskočiť na päty

Development

Výber vhodnej lokality
Územno – plánovací urbanizmus a jeho možnosti
Výpočet nákladov a výnosov investičného zámeru
Výkup pozemkov
Vypracovanie investičného zámeru
Vypracovanie zastavovacej štúdie
Vyjednávanie prístupových ciest
Určenie produktovej skladby zámeru (účel výstavby, jednotlivé stavebné objekty)
Kompletný inžiniering (územné a stavebné povolenie)
Definícia produktovej skladby a jej jednotlivých dispozícií vo vzťahu k predaju
Realizácia kompletnej predajnej kampane - ELISIA CREATIVE
Stavebná realizácia kompletnej stavebnej výroby, výstavby
Návrh predajných cien jednotlivých produktov
Návrh právnych dokumentov (rezervačné zmluvy, zmluvy o búdúcich kúpnych zmluvách, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo)
Manažment projektovo, kvalitatívne a finančne BEZPEČNEJ výstavby (odborne spôsobilé osoby, stavbyvedúci, projektanti, procesný a stavební inžinieri, dozory)
Finančný servis (developerské úvery a príprava dokumentov pre banky)
Stavebná realizácia kompletnej infraštruktúry, komunikácií a verejného osvetlenia
Osobný predaj a osobné obhliadky jednotlivých produktov (byty, domy, komerčné a priemyselné nehnuteľnosti)
Obchodno – právny servis (prezentácia a uzatváranie rezervačných a kúpnych zmlúv)
Zabezpečenie kolaudácie výstavby

POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE
ELISIA HOLDING

ELISIA HOLDING © 2024. Všetky práva vyhradené.