Prejsť na obsah Preskočiť na päty

Riadenie bezpečnej výstavby

Skúsený tím developerov, stavebných a procesných inžinierov, stavbyvedúcich, stavebných dozorov, projektantov riadi a realizuje prípravu a celú výstavbu Vašej nehnuteľnosti.

sam_0615h5kja

Poskytujeme kompletný manažment projektovo, kvalitatívne a finančne bezpečnej výstavby.

Takýto precízny a profesionálny koncept riadenia výstavby bol doteraz dostupný len pri obrovských priemyselných, či štátnych zákazkách.

Dnes poskytujeme bezpečnú výstavbu každému z Vás.

Projektujeme stavbu/dielo s ohľadom na objem financií. Pri projekcii nemeníme predstavu a dizajn nehnuteľností z estetického hľadiska, ale vyberáme konštrukcie a materiály tak, aby zhotovované dielo kopírovalo finančné možnosti investora, klienta.

Odborne posudzujeme dispozíciu pozemku (jeho šírku, dĺžku) a jeho sklon i geologické predpoklady pred umiestnením projektovej hmoty. Navrhujeme rámec stavby, jej veľkosť, zakladanie i estetický moderný dizajn v závislosti na dispozícii pozemku. Poskytujeme už hotové projekty stavieb, ktoré je možné obhliadnuť po realizácii, skutočnom zhotovení.  Disponujeme modernými, dizajnovými projektami na všetky typy náklonov terénu. Vykonávame cenové rozpočty nákladov výstavby. Vykonávame rozbor nákladov a výnosov pri investičných projektoch. Poskytujeme kompletný tím skúsených odborne spôsobilých osôb k výstavbe, ktorí pripravujú, realizujú, kontrolujú a garantujú celý proces výstavby, jej kvality, kvantity, doby dodania a dodržiavania legislatívnych náležitosti výstavby vo vzťahu k inštitúciám (stavby vedúci, stavebný dozor, BOZP, projektanti, procesní a stavební inžinieri, majstri).

Poskytujeme dohľad a kontrolu pri procese výstavby vo všetkých etapách výstavby. Poskytujeme riadenie financií a nákladov stavby, tak aby hladina nákladov bola po celú dobu výstavbu nemenná a určitá.

 

Vykonávame a riadime obchodné vyjednávania (prístupové cesty, obchodné podmienky, zmluvy).  Poskytujeme servis a administratívu pre kolaudáciu nehnuteľností

Dnes poskytujeme bezpečnú výstavbu každému z Vás.

Projektujeme stavbu/dielo s ohľadom na objem financií. Pri projekcii nemeníme predstavu a dizajn nehnuteľností z estetického hľadiska, ale vyberáme konštrukcie a materiály tak, aby zhotovované dielo kopírovalo finančné možnosti investora, klienta.

Odborne posudzujeme dispozíciu pozemku (jeho šírku, dĺžku) a jeho sklon i geologické predpoklady pred umiestnením projektovej hmoty. Navrhujeme rámec stavby, jej veľkosť, zakladanie i estetický moderný dizajn v závislosti na dispozícii pozemku. Poskytujeme už hotové projekty stavieb, ktoré je možné obhliadnuť po realizácii, skutočnom zhotovení.  Disponujeme modernými, dizajnovými projektami na všetky typy náklonov terénu. Vykonávame cenové rozpočty nákladov výstavby. Vykonávame rozbor nákladov a výnosov pri investičných projektoch. Poskytujeme kompletný tím skúsených odborne spôsobilých osôb k výstavbe, ktorí pripravujú, realizujú, kontrolujú a garantujú celý proces výstavby, jej kvality, kvantity, doby dodania a dodržiavania legislatívnych náležitosti výstavby vo vzťahu k inštitúciám (stavby vedúci, stavebný dozor, BOZP, projektanti, procesní a stavební inžinieri, majstri).

Poskytujeme dohľad a kontrolu pri procese výstavby vo všetkých etapách výstavby. Poskytujeme riadenie financií a nákladov stavby, tak aby hladina nákladov bola po celú dobu výstavbu nemenná a určitá.

 

Vykonávame a riadime obchodné vyjednávania (prístupové cesty, obchodné podmienky, zmluvy).  Poskytujeme servis a administratívu pre kolaudáciu nehnuteľností

POZÝVAME VÁS NA STRETNUTIE
ELISIA HOLDING

ELISIA HOLDING © 2024. Všetky práva vyhradené.